Project Description

Poslední listopadovou sobotu jsme věnovali úklidu kostela v Žežicích a jeho okolí. Počasí nám přálo a tak se sešlo více než dvacet velkých i malých pomocníků. Venku bylo třeba shrabat listí a kostel potřeboval očistit od nánosů prachu. Úklid byl základní podmínkou, aby se zde mohla sloužit mše svatá 25. prosince, na kterou se všichni těšíme a všechny srdečně zveme.