Plán využití areálu Radešín

Zakladní informace:
Dne 24. 9. 2018 schválilo zastupitelstvo Obce Chuderov záměr koupi nemovitého majetku bývalého objektu krytu CO v k.ú. Radešín u Lipové včetně přilehlých pozemků. Jedná se o majetek státu, který je možné získat v přímém prodeji za nabízenou částku Kč 11.321.850,-. Tržní ocenění nemovitosti včetně pozemků je stanoveno na částku 12.250.000,-

Vzniká zde celá řada fám a dohadů, že nákup a následná realizace projektu vyčerpala rozpočet obce. Toto tvrzení není pravda. Samotný nákup proběhne na splátky. Rekonstrukce bude financována z mimoobecních zdrojů (dotační programy), o kterých stále jednáme na Ministerstvu pro místní rozvoj a věříme, že se nám v budoucnu podaří nalézt vhodný dotační program na realizaci rekonstrukce objektů.

Konečná kupní cena by se dala snížit odprodejem nepotřebných pozemků pro výstavbu RD. Možný je také pronájmem části nemovitosti.

Na rekonstrukce a výstavbu sportovních zařízení lze čerpat státní dotace, kde krytí nákladů je od 80-95% celkových nákladů. Obdobně je nyní řešena plánovaná rekonstrukce školky v Chuderově.

Je tedy zřejmé, že nákup této nemovitosti je:

  • Ekonomicky nezatíží obec nad míru únosnou
  • Zvýší sportovní a kulturní vyžití dětí a občanů
  • Po dostavbě dojde ke zvýšení majetku obce
Leták ke stažení

Možné navrhované řešení