Již jsme vás informovali, že Spolek Domov 2018 se zaregistroval do celostátní akce „Ukliďme Česko“. V rámci ní organizuje úklid napříč Chuderovskem. Kromě hlavní akce  tentokrát zaměřené na skládku v Libově se konají ještě oficiálně 2 lokální akce a to v Žežicích a Neznabohách. Kdyby jste se chtěli též zúčastnit, tak informace naleznete na letácích k jednotlivým akcím.
Zájemci nechť se hlásí do středy 3.4., abychom mohli zajistit dostatečný počet rukavic.

Na akci spolupracuje i Obecní úřad Chuderov, který zajistí rukavice, pytle, odvoz odpadu a malé občerstvení.

Všichni jste srdečně zváni, vítány jsou i děti.