2019 – -Neznabohy

V tomto roce podporujeme, prosazujeme a započneme s těmito projekty:

  1. Odvodnění komunikace u kaple
  2. Stav komunikace ve správě SUS -omezení rychlosti, vyčištění škarp, vyhýbací místa
  3. Řešení melioračního systému nad obcí, obnova koryta potoka
  4. Parcela č. 220 ochrana před spekulanty
  5. Vycházková stezka včetně revitalizace pramenů
  6. Vysokorychlostní internet a mobilní pokrytí nejen v Neznabohách

Spolek Domov 2018