Životní prostředí

Důvody proč se na stránkách spolku Domov2018 zabýváme životním prostředím

V poslední době nám média přinášejí řadu informací o zhoršující se kvalitě prostředí, ve kterém žijeme, o změně klimatu a jejích dopadech na život lidí. Veškeré problémy se nedají ošetřit zákony a opatřeními vlády, zejména pak takové, které by mohly znamenat pro občany určitá omezení, a ty si politik, který chce být příště zvolen, netroufne předložit veřejnosti. Jisté ovšem je, že naše planeta začíná mít problém a ten máme i my. V prosinci se konalo v Praze Fórum pro udržitelný rozvoj, kde významný ekonom a univerzitní profesor Milan Zelený řekl, že je třeba, aby každý začal u sebe, mluvil o sebeudržitelnosti nižších územních celků. „Nejlépe udržitelný je systém, který nepotřebuje finanční investice zvenku.“ Chtěli bychom na tomto místě přinášet praktické rady, jak se chovat k přírodě a svému okolí tak, aby naši vnuci neznali sýkorku jen z obrázků. Mnoho z vás má určitě vlastní nápady a budeme rádi, když se o ně s námi podělíte.

Komunální odpady v obci a co s nimi

Je to problém mnohokrát omílaný, asi nikoho nepřekvapí, když řekneme, že ekologické chování se vyplatí ekonomicky, a rovnou dvakrát. Pokud odneseme plasty, papír a sklo do separovaného sběru, zbyde nám do popelnice na směsný odpad minimum. Potom si můžeme snížit interval svozu, nebo požádat o menší nádobu a zaplatíme méně. Za více separovaného odpadu dostane obec zpět peníze, které může použít na akce pro občany. Nejlépe zpoplatněné jsou PET lahve, ty by neměly skončit v kontejneru na směsný odpad nikdy.

Podle zprávy ze zasedání zastupitelstva naší obce dojde k navýšení plateb za svoz komunálního odpadu od společnosti AVE, které se promítne do nákladů obce. Bylo by od občanů hezké, kdyby díky vyššímu objemu vytříděných komodit obec naopak dostala nějakou finanční částku zpět.

Rok v zahradě

V zimě mnoho z nás přikrmuje drobné ptáky na zahradě. Věděli jste, že pečivo není pro ně vhodné, obsahuje pro ně nežádoucí složky a je příliš slané? Vhodnější je slunečnice, obilí nebo lojové koule. Pomalu přichází jaro a podle některých odborníků další přikrmování není nutné. Tady se názory dost různí, ale třeba podle studie, která probíhala v Německu, za posledních 27 let ubylo 76 % hmyzu. Je to nejen hlavní potrava pro ptactvo, ale také opylovači potřební pro rostliny. Protože vše souvisí se vším, zkusme se zamyslet, zda se nám opravdu líbí sterilní anglický trávník, kde nejen že nic nekvete, ale hmyz se zde nemá šanci usadit. Můžeme ponechat nějaký kout zahrady a osázet ho letničkami a posekat až na podzim.