Pomozme obnovit paměti krajiny… Pojďme společně přispět na obnovu výstavby křížku v Lipové před kostelem sv. Martina.

Spolek Domov 2018 se za spoluúčasti obce Chuderov a místních mistrů řemeslníků podílí na realizaci obnovy nalezeného torza křížku.

Přispějme společně formou finančního daru na níže uvedený transparentní účet na jeho dokončení, aby mohl být vystaven a vysvěcen dne 14.11.2020 na Svatomartinské slavnosti v Lipové. Děkujeme za finanční podporu zaslanou na transparentní účet č. 2401855754/2010, vedený u Fio banky a.s., pod VS 0120.