Podívali jsme se na Chuderovsko z výšky, konkrétně z vrchu Radešín, kde bychom rádi ve spolupráci s obcí Chuderov postavili rozhlednu, která by umožnila všem pozorovat jedinečnou krajinu našeho okolí. O dalším vývoji našeho záměru vás budeme informovat.

Video bychom rádi promítli se souhlasem obce v rámci Chuderovského filmového léta ve dnech 2.-5.9.2021.