Project Description

Tak nějak podobně jak se zpívá v jedné písní mistra Karla Gotta. Je to téměř symbolické, neboť v sobotu 12. října 2019 se v osadě Neznabohy rozezněl zvon. Dlouho očekávané zavěšení zvonu se podařilo. Na slavnostní akci panovalo očekávání a napětí, jak vše dopadne. Nádherné slunné počasí vykouzlilo nádhernou atmosféru. Návštěvníků odhadujeme v jeden okamžik přes sto.  Zvonu požehnal pan arciděkan Šimáček a také pronesl mnoho krásných vět. Poté následovalo vynesení zvonu technikou do věže kaple a jeho instalace. Po té první zvonění – nádherný zvuk. Strůjcům příběhu a dárcům bylo poděkováno. Slavností část ukončil společný zpěv písně „Už zvon zní z hor“.

Po slavností částí zpříjemnila sousedské posezení a pohoštění kapela RIVIERA

Sobota 12. října byla jedinečná. Možná podruhé po 200 letech, kdo ví. Každopádně v roce 2021 bude kapličce právě 200 let. I to je pravda. Přejme si tedy, ať se naplní motto z hlavního nápisu zvonu: „Nechť pravda zní krajinou! „

Zvon pravidelně odbíjí každý den ve 12: 00 a v 18:00 hodin.

Foto příběh: https://srejberj.rajce.idnes.cz/Srdce_pro_kaplicku/

Ústecký deník: https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-kaple-v-neznabozich-ma-po-ctyriceti-letech-zvon-slozili-se-na-nej-lide-20191014.html